Orddeling av petrographic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petrographic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pet-ro-graph-ic

Siste orddelinger av dette språket