Orddeling av petrographical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petrographical? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pet-ro-graph-i-cal

Siste orddelinger av dette språket