Orddeling av petroleum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petroleum? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-tro-le-um

Definisjon av petroleum:

1.
A dark oil consisting mainly of hydrocarbons

Synonym av petroleum:

nouncrude oil, crude, rock oil, fossil oil, oil, fossil fuel

Siste orddelinger av dette språket