Orddeling av petrology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petrology? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

petrol-o-gy

Synonym av petrology:

noun morphology, geomorphology

Siste orddelinger av dette språket