Orddeling av pettifog

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pettifog? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pet-ti-fog

Definisjon av pettifog:

1.
Argue over petty things
Let's not quibble over pennies

Synonym av pettifog:

verb quibble, niggle, bicker, squabble, brabble, argue, contend, debate, fence

Siste orddelinger av dette språket