Orddeling av precentor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet precentor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pre-cen-tor

Synonym av precentor:

noun choirmaster, cantor, musician

Siste orddelinger av dette språket