Orddeling av pyrotechny

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pyrotechny? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

py-rotech-ny

Synonym av pyrotechny:

noun pyrotechnics, trade, craft

Siste orddelinger av dette språket