Orddeling av rough-spoken

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet rough-spoken? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

rough-spo-ken

Synonym av rough-spoken:

adj unrefined

Siste orddelinger av dette språket