Orddeling av sabbatarian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sabbatarian? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sab-batar-i-an

Synonym av sabbatarian:

adj Sabbatarian, rest day, day of rest
noun Sabbatarian, religionist, religious person

Siste orddelinger av dette språket