Orddeling av sackcloth

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sackcloth? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sack-cloth

Definisjon av sackcloth:

1.
A garment made of coarse sacking
Formerly worn as an indication of remorse
2.
A coarse cloth resembling sacking

Synonym av sackcloth:

noun garment
noun fabric, cloth, material, textile

Siste orddelinger av dette språket