Orddeling av sacramental

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sacramental? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sacra-men-tal

Definisjon av sacramental:

1.
Of or relating to or involving a sacrament

Synonym av sacramental:

adjreligious ceremony, religious ritual

Siste orddelinger av dette språket