Orddeling av sacrificial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sacrificial? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sac-ri-fi-cial

Definisjon av sacrificial:

1.
Used in or connected with a sacrifice
Sacrificial lamb

Synonym av sacrificial:

adj killing, kill, putting to death

Siste orddelinger av dette språket