Orddeling av sacrilegious

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sacrilegious? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sac-ri-le-gious

Definisjon av sacrilegious:

1.
Grossly irreverent toward what is held to be sacred
Blasphemous rites of a witches' Sabbath Profane utterances against the Church It is sacrilegious to enter with shoes on

Synonym av sacrilegious:

adj blasphemous, profane, irreverent

Siste orddelinger av dette språket