Orddeling av sacristy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sacristy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sac-risty

Definisjon av sacristy:

1.
A room in a church where sacred vessels and vestments are kept or meetings are held

Synonym av sacristy:

noun vestry, room

Siste orddelinger av dette språket