Orddeling av sadden

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sadden? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sad-den

Definisjon av sadden:

1.
Make unhappy
The news of her death saddened me
2.
Come to feel sad

Synonym av sadden:

verb affect, impress, move, strike
verb feel, experience

Siste orddelinger av dette språket