Orddeling av saddlery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saddlery? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sad-dlery

Definisjon av saddlery:

1.
Gear for a horse
2.
Workshop where a saddler works

Synonym av saddlery:

nounstable gear, tack, gear, paraphernalia, appurtenances
noun workshop, shop

Siste orddelinger av dette språket