Orddeling av sadness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sadness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sad-ness

Definisjon av sadness:

1.
Emotions experienced when not in a state of well-being
2.
The state of being sad
She tired of his perpetual sadness
3.
The quality of excessive mournfulness and uncheerfulness

Synonym av sadness:

noun unhappiness, feeling
noun sorrow, sorrowfulness, unhappiness

Siste orddelinger av dette språket