Orddeling av sagely

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sagely? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sage-ly

Definisjon av sagely:

1.
In a wise manner
She acted wisely when she invited her parents

Synonym av sagely:

adv wisely, with wisdom, showing wisdom

Siste orddelinger av dette språket