Orddeling av sailboard

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sailboard? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sail-board

Siste orddelinger av dette språket