Orddeling av sailfish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sailfish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sail-fish

Definisjon av sailfish:

1.
A saltwater fish with lean flesh
2.
Large pelagic game fish having an elongated upper jaw and long dorsal fin that resembles a sail

Synonym av sailfish:

nounsaltwater fish
noun scombroid, scombroid fish

Siste orddelinger av dette språket