Orddeling av sailing-ship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sailing-ship? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sail-ing-ship

Siste orddelinger av dette språket