Orddeling av sailmaker

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sailmaker? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sail-mak-er

Synonym av sailmaker:

noun maker, shaper

Siste orddelinger av dette språket