Orddeling av sainthood

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sainthood? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

saint-hood

Definisjon av sainthood:

1.
Saints collectively
2.
The status and dignity of a saint

Synonym av sainthood:

noun group, grouping
noun position, post, berth, office, spot, billet, place, situation

Siste orddelinger av dette språket