Orddeling av salacious

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salacious? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sala-cious

Definisjon av salacious:

1.
Characterized by lust
Eluding the lubricious embraces of her employer Her sensuous grace roused his lustful nature Prurient literature Prurient thoughts A salacious rooster of a little man
2.
Suggestive of or tending to moral looseness
Lewd whisperings of a dirty old man An indecent gesture Obscene telephone calls Salacious limericks

Synonym av salacious:

adj lubricious, lustful, prurient, sexy
adj lewd, obscene, raunchy, dirty

Siste orddelinger av dette språket