Orddeling av salamander

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salamander? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sala-man-der

Definisjon av salamander:

1.
Any of various typically terrestrial amphibians that resemble lizards and that return to water only to breed
2.
Reptilian creature supposed to live in fire
3.
Fire iron consisting of a metal rod with a handle
Used to stir a fire

Synonym av salamander:

noun amphibian
nounmythical monster, mythical creature
noun poker, stove poker, fire hook, fire iron

Siste orddelinger av dette språket