Orddeling av salami

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salami? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sala-mi

Definisjon av salami:

1.
Highly seasoned fatty sausage of pork and beef usually dried

Synonym av salami:

noun sausage

Siste orddelinger av dette språket