Orddeling av salary

Prøver du å orddele salary? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

salary

Definisjon av salary:

1.
Something that remunerates
Wages were paid by check He wasted his pay on drink They saved a quarter of all their earnings

Synonym av salary:

noun wage, pay, earnings, remuneration, regular payment

Siste orddelinger av dette språket