Orddeling av salesmanship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salesmanship? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sales-man-ship

Synonym av salesmanship:

noun skill, accomplishment, acquirement, acquisition, attainment

Siste orddelinger av dette språket