Orddeling av saline

Prøver du å orddele saline? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

saline

Definisjon av saline:

1.
An isotonic solution of sodium chloride and distilled water
2.
Containing salt
A saline substance Salty tears

Synonym av saline:

adj salty, salt
nounsaline solution, isotonic solution, isosmotic solution

Siste orddelinger av dette språket