Orddeling av salinity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salinity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

salin-i-ty

Definisjon av salinity:

1.
The taste experience when common salt is taken into the mouth
2.
The relative proportion of salt in a solution

Synonym av salinity:

noun salt, saltiness, taste, taste sensation, gustatory sensation, taste perception, gustatory perception
noun brininess, saltiness

Siste orddelinger av dette språket