Orddeling av saliva

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saliva? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sali-va

Definisjon av saliva:

1.
A clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth
Moistens the mouth and starts the digestion of starches

Synonym av saliva:

noun spit, spittle, secretion

Siste orddelinger av dette språket