Orddeling av sallow

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sallow? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sal-low

Definisjon av sallow:

1.
Any of several Old World shrubby broad-leaved willows having large catkins
Some are important sources for tanbark and charcoal
2.
Cause to become sallow
The illness has sallowed her face
3.
Unhealthy looking

Synonym av sallow:

adj sickly, unhealthy
noun willow, willow tree
verb discolor

Siste orddelinger av dette språket