Orddeling av sally

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sally? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sal-ly

Definisjon av sally:

1.
Witty remark
2.
A military action in which besieged troops burst forth from their position
3.
A venture off the beaten path
A sally into the wide world beyond his home

Synonym av sally:

noun wisecrack, crack, quip, remark, comment
noun sortie, military action, action
nounsallying forth, venture

Siste orddelinger av dette språket