Orddeling av salon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sa-lon

Definisjon av salon:

1.
Gallery where works of art can be displayed
2.
A shop where hairdressers and beauticians work
3.
Elegant sitting room where guests are received

Synonym av salon:

noun gallery, art gallery, picture gallery
nounbeauty salon, beauty parlor, beauty parlour, beauty shop, shop, store
nounliving room, living-room, sitting room, front room, parlor, parlour

Siste orddelinger av dette språket