Orddeling av saltation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saltation? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

salta-tion

Synonym av saltation:

nounnatural process, natural action, action, activity
noun mutation, genetic mutation, chromosomal mutation
noun leap, jump, transition
noun dancing, dance, terpsichore, diversion, recreation, performing arts
noun leap, leaping, spring, bound, bounce, jump, jumping

Siste orddelinger av dette språket