Orddeling av saluki

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saluki? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

salu-ki

Definisjon av saluki:

1.
Old breed of tall swift keen-eyed hunting dogs resembling greyhounds
From Egypt and southwestern Asia

Synonym av saluki:

noun Saluki, gazelle hound, hound, hound dog

Siste orddelinger av dette språket