Orddeling av salutary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salutary? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

salu-tary

Definisjon av salutary:

1.
Tending to promote physical well-being
Beneficial to health Beneficial effects of a balanced diet A good night's sleep The salutary influence of pure air

Synonym av salutary:

adj beneficial, good, healthful

Siste orddelinger av dette språket