Orddeling av salutation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salutation? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

salu-ta-tion

Definisjon av salutation:

1.
An act of honor or courteous recognition
A musical salute to the composer on his birthday
2.
(usually plural) an acknowledgment or expression of good will (especially on meeting)
3.
Word of greeting used to begin a letter

Synonym av salutation:

noun salute, recognition, credit
noun greeting, acknowledgment, acknowledgement
noun opening

Siste orddelinger av dette språket