Orddeling av salutatory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salutatory? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

salu-ta-to-ry

Siste orddelinger av dette språket