Orddeling av salvageable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salvageable? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sal-vage-able

Synonym av salvageable:

adj saved

Siste orddelinger av dette språket