Orddeling av salvo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salvo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sal-vo

Definisjon av salvo:

1.
An outburst resembling the discharge of firearms or the release of bombs
2.
Rapid simultaneous discharge of firearms
Our fusillade from the left flank caught them by surprise
3.
A sudden outburst of cheers
There was a salvo of approval

Synonym av salvo:

noun outburst, burst, flare-up
noun fusillade, volley, burst, fire, firing
noun cheer

Siste orddelinger av dette språket