Orddeling av samarium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet samarium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

samar-i-um

Definisjon av samarium:

1.
A grey lustrous metallic element of the rare earth group
Is used in special alloys Occurs in monazite and bastnasite

Synonym av samarium:

noun Sm, atomic number 62, metallic element, metal

Siste orddelinger av dette språket