Orddeling av sameness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sameness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

same-ness

Definisjon av sameness:

1.
The quality of being alike
Sameness of purpose kept them together
2.
The quality of wearisome constancy, routine, and lack of variety
He had never grown accustomed to the monotony of his work He was sick of the humdrum of his fellow prisoners He hated the sameness of the food the college served

Synonym av sameness:

noun quality
noun monotony, unvariedness

Siste orddelinger av dette språket