Orddeling av sampan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sampan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sam-pan

Definisjon av sampan:

1.
An Asian skiff usually propelled by two oars

Synonym av sampan:

noun skiff

Siste orddelinger av dette språket