Orddeling av samurai

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet samurai? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

samu-rai

Definisjon av samurai:

1.
A Japanese warrior who was a member of the feudal military aristocracy
2.
Feudal Japanese military aristocracy

Synonym av samurai:

noun warrior
noun nobility, aristocracy

Siste orddelinger av dette språket