Orddeling av sanatorium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanatorium? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sana-to-ri-um

Definisjon av sanatorium:

1.
A hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases
2.
Pejorative terms for an insane asylum

Synonym av sanatorium:

noun sanatarium, sanitarium, hospital, infirmary
noun Bedlam, booby hatch, crazy house, cuckoo's nest, funny farm, funny house, loony bin, madhouse, nut house, nuthouse, snake pit, mental hospital, psychiatric hospital, mental institution, institution, mental home, insane asylum, asylum

Siste orddelinger av dette språket