Orddeling av sanctification

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctification? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

sanc-ti-fi-ca-tion

Definisjon av sanctification:

1.
A religious ceremony in which something is made holy

Synonym av sanctification:

nounreligious ceremony, religious ritual

Siste orddelinger av dette språket