Orddeling av sanctify

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctify? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sanc-ti-fy

Definisjon av sanctify:

1.
Render holy by means of religious rites
2.
Make pure or free from sin or guilt
He left the monastery purified

Synonym av sanctify:

verb consecrate, bless, hallow, declare
verb purify, purge, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket