Orddeling av sanctimonious

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctimonious? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sanc-ti-mo-nious

Definisjon av sanctimonious:

1.
Excessively or hypocritically pious
A sickening sanctimonious smile

Synonym av sanctimonious:

adj holier-than-thou, pietistic, pietistical, pharisaic, pharisaical, self-righteous, pious

Siste orddelinger av dette språket