Orddeling av sanctimony

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctimony? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sanc-ti-mo-ny

Synonym av sanctimony:

noun sanctimoniousness, hypocrisy

Siste orddelinger av dette språket